• İYTE / IZTECH
  • Makina Mühendisliği Bölümü / ME Department
  • İYTE / IZTECH
  • Makina Mühendisliği Bölümü / ME Department
  • Urla İskelesi
    Urla İskelesi / Urla Pier
  • Izmir
    Konak Meydanı / Konak Square
  • UMTSler / Symposium Organizers

Mechanism and Drive Synthesis Lecture Notes

Mechanism and Drive Synthesis Lecture Notes: Lecture1, Lecture2

Sempozyum programı güncellendi

Bildirilerin pdfine ulaşmak için programdaki bildiri numaralarına tıklayınız: UMTS2015_Program .rar biçeminde tüm bildiriler: https://www.dropbox.com/s/77ym425r6r7u3u9/UMTS2015.rar?dl=0 Tüm bildiriler tek pdf olarak:...

Erken kayıtlar için son gün 30 Nisan

  Kayıt bilgi sayfası