Bildiri gönderimi

Kabul edilen özetlerin tam metin bildirileri hakemlerce değerlendirilerek sözlü sunum ya da poster sunumu için kesin kabul kararı verilecektir. Tüm bildiriler sempozyum bildiri kitabında yer alacaktır.

Tam bildiri metni gönderimi için son tarih 15 Şubat 2015 tir.

Bildiri biçemi: Word şablonu; Latex şablonu; pdf hali.

Easychair’de bildiri özetininizi ve bildiri dosyanızı (pdf biçeminde) güncelleyiniz:

https://easychair.org/conferences/?conf=tristomm2015

Poster sunumları için kurallar: PosterKuralları