Bildiri konuları

Temel Alanlar:

1. Biyomekanik ve biyomedikal uygulamalar

2. Çok cisimli sistem dinamiği

3. Denetim sistemleri

4. Kinetik Mimari

5. Makina dinamiği

6. Makina teorisi eğitimi

7. Mekanik güç iletim sistemleri

8. Mekanizma tekniği

9. Mekatronik

10. Nano/mikro sistemler

11. Robot teknolojileri

12. Taşıt Tekniği

13. Teorik ve hesaplamalı kinematik

14. Titreşim ve gürültü

15. Uygulamalı mekanik

16. Diğer

Sanayi Uygulamaları:

Elektrik makinaları

Fabrika otomasyonu

Gıda makinaları

İmalat makinaları

Otomotiv sanayi

Savunma sanayi

Tarım makinaları

Tekstil makinaları