Haptik Teleoperasyon Çalıştayı

Haptik Teleoperasyon Çalıştayı UMTS tarihinde ilk kez düzenlenmektedir. Çalıştayın amacı haptik teleoperasyon ve ilgili alanlarda çalışan araştırmacıları biraraya getirmek ve teleoperasyon araştırmalarındaki son gelişmeler ile açık konuları tartışmaktır. Çalıştay dili İngilizce olacaktır. Çalıştay Uluslarası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu dahilinde gerçekleştirilecektir.

Çalıştay bildirileri sempozyum bildiri gönderim web sayfası kanalıyla gönderilecektir: http://umts.iyte.edu.tr/en/bildiri-gonderimi/

Bildiri gönderimi 2 aşamada olacaktır. Bildiri özetleri Sempozyum Bilimsel Kurulu tarafından değerlendirilecek ve seçilen çalışmalar için bildiri gönderimi talep edilecektir. Bildiriler hakem değerlendirilmesine tabi tutularak kabul edilen bildiriler bildiri kitabına dahil edilecektir. Çalıştay için gönderilen bildiriler sempozyum bildiri gönderim sayfasındaki kurallar uyarınca düzenlenmelidir. Haptik teleoperasyon için bildiri konu no 18’dir.

Ayrıntılı bilgi için: Call for Papers document. Daha fazla bilgi için çalıştay organizatörlerine ulaşınız:

Can Dede – candede@iyte.edu.tr

Enver Tatlıcıoğlu – envertatlicioglu@iyte.edu.tr