İYTE

me_foto0

Sözlü sunumlar İYTE Makina Mühendisliği Bölümü konferans salonları ve amfilerinde yapılacak olup poster/demo sunumları Makina Mühendisliği Bölümü holünde yapılacaktır.