Tarihler

Önemli Tarihler:

1 Aralık 2014  /  Özet gönderilmesi için son gün

8 Aralık 2014  / Özet kabul/ret yazılarının yazarlara bildirimi

15 Şubat 2015 1 Mart 2015 / Tam metin bildiri gönderimi için son gün 20 Mart 2015 10 Nisan 2015 / Sözlü bildiri/poster için kabul/ret yazılarının yazarlara gönderilmesi

26 Nisan 2015 / Bildiri/poster son halinin gönderilmesi için son gün

30 Nisan 2015  / Erken kayıtlar için son gün

31 Mayıs 2015  / Geç kayıtlar için son gün

14-17 Haziran 2015  / Sempozyum tarihleri