UMTS

Gears

Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu (UMTS) 1984 yılından beri farklı üniversitelerde düzenlenmekte olup 2015 yılında 17.si İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde düzenlenecektir. UMTS’nin amacı makina teorisi alanında çalışan akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirerek bilgi alış-verişinde bulunulmasının sağlanması ve makina teorisi alanında Türkçe literatür oluşturulmasıdır. 17. UMTS, önceki yıllardan farklı olarak uluslararası katılımlı olarak gerçekleştirilecek olup sempozyum resmi dilleri Türkçe ve İngilizce olacaktır. Böylece, hem IFToMM (International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science) üyesi olan Türkiye’de uluslararası katılımlı bir etkinlik düzenlenmiş, hem de Türkçe yayın birikimi devam ettirilmiş olacaktır. 17. UMTSnin bir diğer amacı da makina teorisi alanında çalışan akademisyenler ile ilgili sanayi kuruluşları bir araya getirilerek işbirliklerinin kurulmasıdır.